Tag Archives: kabah

Keutamaan Ka’bah

“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.” (QS. Ali Imran: 96) Ka’bah adalah bangunan suci bagi Muslimin yang terletak di kota Mekkah di dalam Masjidil Haram. Ka’bah adalah Kiblat umat Islam di seluruh dunia. Dan Ka’bah pun  tempat yang […]

Situs Bersejarah di Kota Mekkah

1. Kabah Kabah adalah bangunan persegi empat yang berada di dalam Masjidil Haram. Kabah juga disebut dengan Nama Baitullah, Bait al-‘Atîq (Rumah pembebas, rumah kemerdekaan) dan Bait ar-Rahmân (Rumah Yang Maha Pengasih). Di sekeliling Kabah terdapat Hajar Aswâd, hijir Ismail, Mîzab (talang air di atas Kabah yang terbuat dari emas), Maqâm Ibrahim dan Hatîm, yaitu […]

Open chat
Assalamu’alaikum Admin saya mau tanya...
Powered by