Tag Archives: Alam kubur

12 GOLONGAN (2-habis)

Suatu ketika, Muadz bin Jabal ra menghadap Rasulullah saw dan bertanya : “Wahai Rasulullah, tolong uraikan kepadaku mengenai firman Allah SWT : “Pada saat sangkakala  ditiup, maka kamu sekalian datangberbaris-baris.” (QS An-Naba’: 18)” Mendengar pertanyaan itu, baginda saw mena-ngis dan basah pakaiannya dengan air mata. Lalu menjawab : “Wahai Muadz, engkau telah bertanya kepadaku, perkara […]

12 GOLONGAN (1)

Suatu ketika, Muadz bin Jabal ra menghadap Rasulullah saw dan bertanya : “Wahai Rasulullah, tolong uraikan kepadaku mengenai firman Allah SWT : “Pada saat sangkakala  ditiup, maka kamu sekalian datangberbaris-baris.” (QS An-Naba’: 18)” Mendengar pertanyaan itu, baginda saw mena-ngis dan basah pakaiannya dengan air mata. Lalu menjawab : “Wahai Muadz, engkau telah bertanya kepadaku, perkara […]

Open chat
Assalamu’alaikum Admin saya mau tanya...
Powered by